กฏหมาย : รู้ไว้ก่อนรื้อถอนบ้าน


กว่าจะสร้างบ้านสักหลัง คุณต้องทำการบ้านมากมายเพื่อจะได้บ้านในฝัน และคงจะไม่ดีนักถ้า ไม่รู้ขั้นตอนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยว ข้อง อย่างสำนักงนเขต ยกตัวอย่างเรื่อง "รื้อถอน" ที่คนส่วนใหญ่มักจะบอก ต่อกันปากต่อปากว่าให้รื้อถอนไปเลย ไม่ต้องแจ้ง จะไ้ด้ไม่เสียเงินเสียเวลา

หลายคนคงสงสัยตัดสินใจไม่ถูกว่า ควรดำเนินการอย่างไรดี?

ดังนั้นเพื่อความชัดเจนเราลองมาฟังคำตอบจากปากของผู้ที่ดูแล เรื่องนี้โดย ตรงกันเลย

"ศิริชัย จงตระกูล" วิศวโยธา 7 วช. หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทอง หลาง เล่าให้ฟังว่า ปกติผู้ที่สร้างบ้านจะต้องขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร มี 2 กรณีหลักๆ กรณีแรกคือเป็นที่ดินว่างเปล่าสามารถขออนุญาตปลูกสร้างอา คารได้ เลย กรณีสอง คือ มีอาคารเดิมอยู่ มีความประสงค์จะรื้ออาคารเดิม ก็ต้องขออนุญาต โดยเอาใบอนุญาตขอรื้ออาคารเดิมไปขอที่ทะเบียน เพื่อ แจ้งรื้อถอนว่าบ้านเลขที่นี้จะรื้อถอน อาคารเดิม แต่ขอคงไว้ซึ่งบ้านเลขที่ เดิมหรือจะขอเลขที่ใหม่ก็ได้แต่หากไม่แจ้ง ทะเบียนแล้วไปรื้อถอนพอขอ อนุญาตสร้างบ้านใหม่ เจ้าหน้าที่ก็สวมทะเบียนเดิมที่เป็นบ้านเก่าที่มูลค่า สมมุติว่า 1 แสนบาททั้งๆ ที่บ้านใหม่ราคาหลายล้านบาท ฉะนั้นจึงควรแจ้ง รื้อถอนที่ฝ่าย ทะเบียนเพื่อจะได้ลบข้อมูลเก่าออกแล้วใส่ข้อมูลใหม่เข้าไป แทนเนื่องจาก อนาคตถ้าต้องการใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์คำประกันจะไม่มี ปัญหาตามมาภายหลัง

ศิริชัย ยังแนะนำอีกว่า กรณีรื้อถอนโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนจะถูกดำเนิน คดีย้อน หลังเพราะตามกฎหมายต้องดำเนินการขออนุญาตก่อนฉะนั้นเมื่อ ผิด กฏหมายก็ต้องส่งดำเนินคดีต่างหากฉะนั้นการที่คนเข้าใจว่า ให้ผู้รับเหมา รื้อถอนบ้านโดนไม่ ขออนุญาตก่อนที่จะขออนุญาตปลูกสร้างบ้านใหม่ ข้อมูลมัน จะค้านกันเองทำให้เสียสิทธิและผิดกฎหมายด้วย"ถามว่า" คุ้มไหม ระหว่าง อนุญาตทำก่อนกับต้องมาแก้ปัญหาภายหลังผมว่าไม่คุ้มเพราะกรณี ที่ส่งปรับ ต้องผ่านคณะกรรมการอาจจะต้องเสียค่าปรับเต็มๆ 6 หมื่นบาท ตามบทลงโทษที่ระบุไว้ว่าถ้าไม่ได้รับอนุญาตรื้อถอนจะถูกปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ตามมาตรา 65 ของพรบ.ควบคุมอาคาร 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 2535 ที่ใช้ทั่วประเทศ" หัวหน้าฝ่ายโยธา ย้ำว่า การสร้างรื้อถอนบ้านโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ถือเป็นการทำลายเอกสารทางราช การ เพราะมีระเบียบข้อกำหนดระบุชัดเจนให้เจ้าของที่ดินต้องแจ้งก่อน ที่จะดำ เนินการสร้างบ้านใหม่ เปรียบเหมือนกบคนที่แต่งงานแล้วถ้าจะแต่งงานใหม่ ต้องเซ้นใบหย่าก่อนที่จะไปจดทะเบียนใหม่ มิเช่นนั้นถือว่า "ผิด" กฏหมาย สำหรับระยะเวลาการขออนุมัติไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ ส่วนค่าธรรมเนียมรื้อถอน ไม่คิดค่าธรรมเนียมตรวจแบบ แต่คิดค่าในอนุญาต 20 บาท

ด้านปัญหาที่พบบ่อยๆ ในการขออนุญาติรื้อถอน ศิริชัย บอกว่ามี 3 เรื่องคือ
1. ผู้เขียนแบบ ไม่ศึกษาข้อบัญญัติ หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวม ถึงผังเมือง
2. เอกสารไม่ถูกต้อง ขัดกันไม่สัมพันธ์กัน
3. เอกสารบางครั้ง ต้องให้อำนาจศาล เป็นผู้ชี้ขาดเช่นที่ดินเป็นของ เด็กอายุไม่ถึง 20 ปีต้องให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้ชี้ขาด

เอกสารที่ใช้ยื่นขออนุญาตรื้อถอน มีดังต่อไปนี้

1. เขียนแบบบ้าน มาโดยคร่าวๆ ประกอบไปด้วย (ไม่กี่พันบาท)
    1.1 ) แบบแปลน ทุกชั้น
    1.2 )รูปด้าน 2รูป
    1.3 ) รูปตัดอย่างน้อย 2 รูป เหมือนผ่ารถยนต์
    1.4 ) รายการประกอบแบบ (ลอกตามแบบราชการ) วัสดุที่ใช้ของ อาคาร กรรมวิธีในการรื้อถอน ตามกม. ตามหลักการรื้อถอนอาคารไม่เกิน 45 วัน (ทางกฎหมาย) แต่ใช้เวลา หนังสือกว่างานตรวจ 1-2 วัน เร็วสุดไม่เกิน 10  วันขึ้นอยู่กับผู้บังคับ บัญชา
2. คำร้อง ( ข.1)
3. บัตรประชาชน
4. ใบยินยอมที่ดิน กรณีไม่ใช่ที่ของเขา
5.บัตรทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน
6.สำเนาโฉนด
ที่เหลือจะ เป็นใบเกี่ยวกับข้องวิศวกรโครงสร้าง, สถาปนิกที่เขียนแบบ ให้กับเจ้าของบ้าน  ส่วนอื่นๆ ขึ้นอยู่กับปัญหาเฉพาะของแต่ละราย

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
| เรื่องทั้งหมด |